jezdecké centrum

prestiž:

- se vypošítává podle kvality koní, luk, boxů, soutěží atd.

lekce:

- se vypočítávají podle prestiže JC, zdraví a drezůry ustájených koní

peníze:

- nespoléhejte na to, že si vyděláte tím, že si u Vás někdo ustájí koně - nevyděláte dostatek ani na to abyste uhradili box ve kterém je kůň ustájen

- nejlepší (a asi i jediný) způsob jak si vydělat je pěstovat plodiny: nejlepší je pšenice, len a tuřín

boxy:

- do svého JC si můžete koupit 1 box na 2 odsloužené dny

- boxy se každým dnem opotřebovávají, jakmile dosáhlou 100% opotřebení, zničí se

    - pokud nechcete, aby byly zničeny, tak podaždé když opotřebení dosáhne hodnoty více než 75% (hodnota bude napsána v červeném rámečku), klikněte na + u boxu a nechte jej za 200 Equus opravit

- každý box můžete zvětšit nebo do něj dát sprchu (napravo klikněte na +)

- musíte nakoupit dostatek podestýlky

       -pokud do svého JC chcete lněnou podestýlku, musíte si ji vypěstovat

-musíte zaměstnávat dostatek stájníků, aby stihli vyměňovat podestýlku v boxech (pokud jich máte málo, ukáže se Vám to nad seznamen boxů)

louky:

- měli byste mít dostatek ha luk, aby se koním ve Vašem JC dařilo dobře (pokud jich máte málo, udete to mít napsáno nad seznamem luk)

- louky časem strácejí úrodlost, aby jim byla navrácena, musíte nechat louky ležet ladem

           - žádná z luk, ale nikdy nebude mít větší úrodnost něž měla na začátku (normální: 50%; úrodná 100%)

- pokud strácíte čistotu (mimo bouřky), tak najměte víc stájníků

zdravotní drtě:

- musíte vyrobit pomocí plodin vypěstovaných na Vašich loukách

vybavení:

- abyste získali do svého JC podkovy, uzdečky a sedla musíte na to mít zaměstnance:

       podkovy: podkovář

       sedla a uzdečky: sedlář

- stačí 1 zaměstnanec na loibovolný počet koní (narozdíl od stájníků)

- bonusy vybavení se vypošítávají podle prestiže centra